BHV

BHV betekent Bedrijfshulpverlening. Maar wat is dat precies?
Bedrijfshulpverlening is de hulp die wordt verleend bij ongewenste gebeurtenissen in een organisatie,
die de veiligheid en/of gezondheid van de werknemers en andere aanwezigen bedreigen.

En wat betekent dat? In elke onderneming en op elke werkplek bestaat het risico op ongewenste gebeurtenissen, zoals een ongeval of brand.  Iemand kan uitglijden, van hoogte vallen, ziek worden, of er kan binnen het bedrijf brand uitbreken.
Een BHV'er is een werknemer die getraind is om direct in te kunnen grijpen bij zo'n gebeurtenis, om schade te voorkomen of te beperken.

Een BHV'er is binnen een organisatie dus erg belangrijk.
Een goed opgeleide BHV’er beschikt over een aantal competenties:


  • Basis EHBO
  • reanimeren met/zonder een AED
  • alarmeren
  • ontruimen
  • een beginnende brand blussen met behulp van diverse handblusmiddelen.

De instructeurs van Gelderland Medical nemen je in een 1 of 2-daagse cursus mee door alle theorie van de bovenstaande onderdelen, en oefenen deze met je aan de hand van praktijkgerichte scenario’s. 

Je leert de EHBO-handelingen uitvoeren, beginnende branden blussen met diverse blusmiddelen, communicatie met portofoons, overdracht aan hulpdiensten, ontruimen, kortom, alles wat een goede BHV’er nodig heeft. 

BHV cursussen kunnen worden verzorgd op onze eigen trainings-locatie in Ophemert,  of "in-company".
Bij goed gevolg ontvang je na de cursus een BHV pas en certificaat.


Vanzelfsprekend kan je bij Gelderland Medical ook terecht voor je BHV-herhalingscursus, zodat je certificaat niet verloopt.