Gelderland Medical BHV

Bedrijfshulpverlening (BHV) is de hulp die wordt verleend bij ongewenste gebeurtenissen in een organisatie, die de veiligheid en/of gezondheid van de werknemers en andere aanwezigen bedreigen (zoals brand en ongevallen).
Nadat de meeste risico’s vanuit de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E, voor ieder bedrijf verplicht!) aan de hand van het plan van aanpak zijn beperkt, zullen altijd een aantal risico's overblijven. Dit worden restrisico's genoemd. Voorbeelden van restrisico's zijn brand, ongeval en alle andere risico's die van tevoren niet zijn uit te sluiten.


De taken van bedrijfshulpverleners zijn in ieder geval:
* het verlenen van eerste hulp bij ongevallen.
* het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen.
* het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of de inrichting.


Gelderland Medical verzorgt BHV-trainingen ook onder eigen certificering. Het voordeel van deze certificering is de mogelijkheid tot het bieden van een hoge mate van "maatwerk" in de training.  Denk hierbij aan trainingen met volledige focus op uw eigen werkgebied.


"Bedrijfshulpverlening is maatwerk, dus hoort de training dat ook te zijn."


Informatie over groepsaanvragen en tarieven? Vraag het ons via het contactformulier of mail naar info@gelderland-medical.nl