NIKTA Acute Zorg bij kinderen


Acute Zorg’, zo noemen wij onze certificatieregeling betreffende de eerste hulp. Daarmee onderscheiden wij ons van andere marktpartijen en we geven ermee aan waar het om draait: het opvangen van het gat tussen het zich voordoen van een incident en het overnemen door de professionele hulpverleners. In het geval van ‘Kind en Omgeving’ staat het verlenen van acute zorg aan kinderen centraal.
Kinderen zijn onderzoekend van aard en zien vaak gevaren niet op tijd aankomen. Een ongeluk zit in een klein hoekje. Gelukkig is een ongeluk meestal niet ernstig van aard, maar toch moeten zo’n 140.000 kinderen een bezoek brengen aan de Spoedeisende Hulp van een ziekenhuis.
Ouders, maar ook mensen die beroepsmatig te maken hebben met kinderen (gastouders, pedagogische medewerkers, leerkrachten, etc.), zijn de eerstaangewezen om acute zorg te verlenen bij een ongeval. In veel gevallen is dat het plakken van een pleister, maar soms is het letsel ernstiger van aard. Zeker als de verwonding van ernstige aard is en de professionele hulpdiensten zijn nog niet gearriveerd, dien je de aanrijdtijd te overbruggen middels het verlenen van Acute Zorg. Daartoe moet je wel weten hoe te handelen.
Het volgen van een cursus Acute Zorg, Module Kind en Omgeving, om te kunnen handelen ingeval van een ongeluk bij een kind, is daarom geen overbodige luxe.


De onderdelen die in de cursus Acute Zorg, Module Kind en Omgeving aan bod komen, zijn:
De verschillen in eerste hulp tussen kinderen en volwassenen.
Algemene regels voor het verlenen van eerste hulp.
Het controleren van de vitale functies.
Het bewusteloze slachtoffer.
Het slachtoffer met een bedreigde ademhaling.
Het slachtoffer met een circulatiestilstand of dreigende circulatiestilstand.
Uitwendige verwondingen, bloedingen, shock.
Het slachtoffer met brandwonden.
Het slachtoffer met botbreuken, kneuzingen/verstuikingen en ontwrichting.
Het slachtoffer met een vergiftiging.
Het slachtoffer met oogletsel.
Specifieke letsels bij kinderen: insectenbeten, tandletsel, amputatie.
Ziektebeoordeling en zorg voor het zieke kind.


Je krijgt zowel theorie- als praktijkles en de cursus wordt afgesloten met een theorie- en praktijkexamen.
Na het volgen van de cursus heb je de zekerheid dat je weet wat je moet doen bij ongelukken en houd je het hoofd koel als er professionele hulp geregeld moet worden. De geslaagde cursist ontvangt het NIKTA ISO 17024 persoonscertificaat ‘Acute Zorg bij Kinderen’.
Gastouders kunnen dit certificaat in het kader van de eisen in de Wet kinderopvang laten registreren bij de GGD.


Geldigheid certificaat: 1 jaar.

Prijs dagtraining: €169,- inclusief certificering. Praktijktraining met e-learning: €109,- inclusief c ertificering.

Groepstarief en training op locatie op aanvraag.