Reanimatie + AED (BLS of PBLS)

BLS (Basic Life Support)


Deze cursus basale reanimatie is specifiek gericht op het reanimeren van volwassenen. Je leert de noodzakelijke vaardigheden om een reanimatie op juiste wijze uit te voeren, zoals het herkennen van een circulatiestilstand, het geven van borstcompressies en beademingen en het gebruik van de AED (Automatische Externe Defibrillator). Ook leer je wat te doen bij verslikking/verstikking.


PBLS (Paediatric Basic Life Support)


Deze cursus basale reanimatie is specifiek gericht op het reanimeren van baby’s en kinderen. Ook zij kunnen helaas getroffen worden door een plotselinge circulatiestoornis. Als zich zo’n zeldzame situatie voordoet, is het te begrijpen dat ouders, grootouders of mensen die in hun werk vaak met kinderen te maken hebben voorbereid willen zijn.
Je leert baby’s en kinderen nog beter eerste hulp te verlenen. Omdat de achterliggende oorzaak van een circulatiestoornis bij baby's en kinderen vaak anders is, leer je ze op een andere manier benaderen en behandelen. 


Geldigheid certificaat: 1 jaar.
Prijs: €60,-  inclusief certificering. Groepstarief en training op locatie op aanvraag